வரம் தரும் பிராணசக்தி: எளிய விளக்கங்கள் (Tamil Edition) por சிவனடி யார்

January 24, 2020

வரம் தரும் பிராணசக்தி: எளிய விளக்கங்கள் (Tamil Edition) por சிவனடி யார்

Titulo del libro: வரம் தரும் பிராணசக்தி: எளிய விளக்கங்கள் (Tamil Edition)

Autor: சிவனடி யார்

Número de páginas: 20 páginas

Fecha de lanzamiento: December 22, 2017

Descargue o lea el libro de வரம் தரும் பிராணசக்தி: எளிய விளக்கங்கள் (Tamil Edition) de சிவனடி யார் en formato PDF y EPUB. Aquí puedes descargar cualquier libro en formato PDF o Epub gratis. Use el botón disponible en esta página para descargar o leer libros en línea.

சிவனடி யார் con வரம் தரும் பிராணசக்தி: எளிய விளக்கங்கள் (Tamil Edition)

மனித உடலில் பிராணனின் ஸ்தூல வடிவமே சுவாசம்.
இது மனித உடலில் தலையில் உள்ள பிரம்மாந்திரம் என்னும் உச்சிக்குழியினூடாகவும், யோக சித்தி பெற்றவர்களுக்கு ஆறு ஆதாரங்கள் ஊடாகவும் சூஷ்ம உடலில் ஏற்கப்பட்டு, பின் ஸ்தூல உடலில் உள்ள 72000 நாடிகளூடாக உடலுறுப்புகளுக்கு செலுத்தப்படுகிறது.
பிராணன் என்பது ஒருவித மின் காந்த சக்தி, அது செல்லும் இடங்களில் உள்ள தகவல்களை எடுத்து செல்லும், அதாவது நல்லது, கெட்டது என்பதில்லை.
மனதின் தன்மைக்கு ஏற்றவகையில் பிராணனின் தன்மையும் மாறும். ஒருவருடைய பிராணசக்தி அவரது எண்ணம், நம்பிக்கைகள், உணர்ச்சிகள் ஆகியவற்றுடன் கலந்து அவற்றை வலுப்படுத்தும். அதேபோல் பிராணசக்தியுடன் கலந்து அன்பு, எண்ணங்கள், நம்ம்பிக்கைகள், உணர்ச்சிகளையும் செலுத்தலாம்.
எம்மை சுற்றியுள்ள அனைத்திலிருந்தும் பிராண சக்தியினை நாம் உறிஞ்சுகிறோம், அதேபோல் இழக்கிறோம். இது அந்த இரு பொருட்களுக்குமிடையிலான சக்தி அளவு விகிதத்தினைப் பொறுத்தது. கூடியதிலிருந்து குறைந்ததிற்கு சக்தி பாயும் என்பது இயற்கை விதி.
ஒருவன் தனது தியான சக்தி, பிராணாயாமம், ஆசனங்கள், வர்ம புள்ளிகளை அழுத்துதல் போன்றவற்றால் பிராணசக்தியினை சீர் செய்து கொள்ளலாம்